Privacy Statement

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk de toestemming aan de Verkoper voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Theater Spoor 6 hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.Theater Spoor 6 zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, producten, tarieven, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw interesses, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden.

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de Verkoper, o.m. voor de administratie van zijn klantenbestand.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de koper.

De koper die van dit recht wenst gebruik te maken, kan zich richten tot:

Theater Spoor 6
Weergalmlaan 7
3010 Leuven
België

theater@spoor6.be

met duidelijke vermelding van zijn/haar gegevens.

Bij een bezoek aan de website van Theater Spoor 6 worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u Theater Spoor 6 bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).

Deze website gebruikt ook HotJar (Hotjar.com) en Optimizely (optimizely.com) om uw bezoekservaring te verbeteren.